תקנון


א.אתר האינטרנט
Www.artdemaison.co.il
  galit shimoni amran
כתובת הסטודיו :
רח ההדרים 13 נס ציונה.
הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית ומציע ללקוחותיו ייצור ומכירת מוצרים טקסטיל לבית   (להלן: "השירותים").

ב.אתר האינטרנט הינו בבעלות גלית שמעוני עמרן
להלן: הבעלים ו/או החנות.

ג.השימוש והרכישה באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן: התקנון

ד.הפניה באתר הינה לרבות  בלשון נקבה מטעמי נוחות
אולם ההתיחסות זהה לגברים ולנשים כאחת.

ה.כל משתמש /רוכש/מתעתד לרכוש /לקבל שירות אחר באמצעות האתר מתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו.

מובהר ומודגש כי אם אינך מסכים לתקנון זה ככולו או חלקו אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

ו.Art de maison רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולכן מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

ז.המשתמש באתר מתחייב שלא לעשות שימוש בצילומים ובתמונות המוצגים באתר כל שימוש בהם ללא היתר מוסכם אינו עבירה על זכויות יוצרים
ויועמד לדין בהתאם לפי הוראות התקנון.

ח.ארט דה מייזון רשאי לחסום את הגישה אל האתר מעת לעת לצורך עדכונים ושדרוגים ולערוך את מבנה האתר מראהו וכן את השירותים והתכנים הניתנים בו.
שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

תנאי שימוש באתר
א.פעולות באתר הינם אך ורק לשם ביצוע הזמנות,קבלת שירותים ו/או מידע על החנות.
אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

ב.כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

ג.כל פעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של העוסק.

ד.פרטים אישיים לא יועברו על ידי העוסק ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

ה.הזמנה ו/או הצעה לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים המצטברים הבאים:

1.ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

2.המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

3.המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החנות.

4.הרוכש הנו בעל דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.


רכישה באתר:
א.רכישת מוצרים באתר תתאפשר בכפוף לפעולות הבאות:
1. לבחור המוצר וללחוץ הוספה לסל.
2.לציין הכתובת למשלוח,
פרטי המקבל ושעות משלוח רצויות.
4.כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח.
5.יש להזין פרטי אמצעי תשלום כגון כרטיס אשראי.
6.פרטי ההזמנה יישלחו במסרון לנייד שהוזן או לדואר האלקטרוני

שליחת מוצרים ומועדי חלוקה
1. חלוקה ושליחות תתבצע
ע"י ספק חיצוני
2. חלק מהמוצרים באתר הינם דוגמא בלבד ולכן יש לקחת בחשבון  זמן ייצור
ארט דה מייזון תיצור קשר לעדכון מועד האספקה
3.ייתכנו עיכובים שאינן בשליטת הבעלים כדוגמת כוח עליון, מזג אויר קיצוני, מצב תנועה, מלחמה ועוד.
4.משלוח שחזר לחנות מבלי שנמסר מסיבות התלויות במזמין יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.


מדיניות ושירותים
א.מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החנות.

ב.רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החנות.

ג.החנות משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק.

ד.בית העסק רשאי לבטל את העסקה בשל חוסר במלאי או אי התאמת המוצר להזמנה

ה.בית העסק שומר לעצמו את הזכות לתיקון במידה ויש טעות סופר
הרישום לאתר ו/או תהליך הרכישה:א. בעת ביצוע הזמנה
יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן: "הפרטים").

ב. בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים.

כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן.

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החנות, חידושים או כול עניין רלוונטי אחר, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש בכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של החנות באמצעות פנייה ישירה בכתב או במייל.

בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.

המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
תשלום בגין השירותים:

א. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ב. התמורה בגין השירותים תיגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהצעה.

ג. אם על פי מדיניות החנות יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

ד. סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב"סל הקניות". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"סל הקניות" לא כולל הוצאות משלוח.נוהל ביטול הזמנה:

א.האתר מכבד את הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו

ב. בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר וכן העתק החשבונית.

ג.על אף האמור, ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם נגזר ונתפר המוצר ללקוח

ד.ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצויינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש והכל בכפוף להוראות כל דין.

ה.במקרה של ביטול, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, כנהוג בחוק.

ו.במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה.


הגבלת אחריות:

א.החנות שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידיה באתר יהיו באיכות גבוהה

ג. מוסכם על הצדדים, כי החנות תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין תמונת המוצר המופיעה בפרסום לבין המוצר במציאות.

ד. בכל מקרה, חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

ה.החנו ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא

9.קניין רוחני:

א.השימוש באתר הנו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

ב.אתר החנות art de maison מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות.

האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר.

ג.לחנות ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו.

ד.משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר.

השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר:

א.האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר,  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידיאו וקול, אשר חלקם בבעלות החנות וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

ב.משתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

ג. החנות מתירה למשתמש "להוריד" נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

ד.המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'.

העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החנות ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

ה.כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחנות /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש יפצה ו/או ישפה את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

ז. השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחנות ו/או למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה


גלית שמעוני עמרן 

logo בניית אתרים